Omdat je nooit weet wanneer je het nodig gaat hebben

De cartoonwedstrijd van Geert Wilders

Geert heeft het weer voor elkaar: hij is de afgelopen tijd non-stop in het nieuws. Hij was zó vaak in het nieuws — zelfs voor zijn doen — dat het mijn aandacht trok. Jammer genoeg wist de wereld mij deze keer teleur te stellen.

Wat is de cartoonwedstrijd?

Wilders had een (internationale) cartoonwedstrijd georganiseerd om de profeet Mohammed te tekenen. Zoals sommige misschien weten is het verboden, binnen de Islam, om de profeet af te beelden. Na vele protesten, doodsbedreigingen, oproepen om hem (en eventueel heel Nederland) te vermoorden, heeft hij de wedstrijd zojuist afgelast. Niet omdat hij zelf bang was, hij wordt immers al vijftien jaar constant bedreigd, maar omdat hij de veiligheid van medeburgers of zelfs het hele land niet kon garanderen.

Je mag van Wilders (en zijn partij) vinden wat je wilt, je mag van die cartoonwedstrijd vinden wat je wilt, maar dit is een schande. Laten we eens bestuderen waarom.

Opmerking: voor de duidelijkheid, ik vind de cartoonwedstrijd ook onnodig, en natuurlijk doet hij het onder andere om aandacht te trekken en de gewenste reactie uit te lokken. Mijn punt, wat ik in onderstaand artikel duidelijk zal maken, is dat zoiets niet betekent dat hij de wedstrijd niet mag houden, en ook niet “goedpraat” dat er zo’n extreme reactie komt. Hoe je het ook went of keert, hij heeft inderdaad aangetoond dat er een stroming binnen de Islam is die het liefst alles met geweld en bedreigingen oplost. Geenszins wil ik impliceren dat alle moslims slecht zijn, of dat ik het eens ben met Geertje, of iets in die trant. Ik heb in mijn leven een tiental moslims goed gekend, allemaal hele aardige mensen. We hebben het nu puur en alleen over de cartoonwedstrijd.

Wilders wil een wedstrijd organiseren waarbij men een persoon moet tekenen. Dit is niet in strijd met de wet. Iedereen mag alles tekenen wat hij wil! Vrijheid! Het zou eventueel in strijd zijn met de wet als men bijvoorbeeld specifiek opgeroepen werd om moslims te tekenen die op het punt stonden onthoofd te worden, of als men pornografische dingen ging tekenen, maar dat is niet het geval. Het is een tekenwedstrijd voor wie de beste visuele representatie van een historisch figuur kan tekenen.

Waarom de cartoonwedstrijd?

Wilders roept niet op tot haat, geweld of discriminatie jegens moslims. Hij heeft meerdere keren gezegd dat hij niet wil dat men geweld gebruikt, of rellen veroorzaakt, tegen moslims. Hij ziet een probleem en wil dit strikt democratisch oplossen. (Hij heeft niet eens gezegd dat alle moslims slecht zijn, of het land uit moeten. Hij wil de moslims aanpakken die een onwettelijke ideologie aanhangen en vanaf nu een immigratiestop. Ja, en hij wil alle moskeeën sluiten, maar dat is in mijn ogen onzin. Volgens diezelfde redenatie zou hij ook bijvoorbeeld alle kerken moeten willen sluiten.)

Deze cartoonwedstrijd is een poging om te illustreren wat hij als negatieve kanten aan de islam ziet. Het is een parodie. Je kunt het een slechte poging noemen, je kunt zeggen dat het je beledigd, maar dat maakt allemaal niet uit. Dat is allemaal subjectief. Uiteindelijk wil hij op “ludieke wijze” een punt illustreren, op dezelfde manier als bijvoorbeeld Life of Brian (van Monty Python) op ludieke wijze de rare kanten van het Christendom laat zien, of dat de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster een parodie-religie is die de gaten in het godsdienstig beleid tentoonstellen. Dat is in het verleden al vaak gedaan, en met groot succes. Ideeën en beleid worden verbeterd door parodie en kritiek. Volken worden beter geïnformeerd door mensen die problemen aan de kaak stellen op een opvallende manier. (Een cabaretier die droog een hoop cijfers en regels opleest zal niemand inspireren.) De gezondheid van een samenleving kan men aflezen aan hoe vrij men is om alles te bekritiseren, parodiëren, en (ik voel me stom om dit te moeten zeggen) ook tekenen.

Wilders is niet aan het haatzaaien (zoals hierboven al besproken). Wilders is ook niet aan het provoceren. Dat is namelijk gedefinieerd als het opzettelijk uitlokken van een strafbaar feit; mensen uitnodigen om een historisch figuur te tekenen valt daar niet onder. Als dat zo was, zou ik redelijkerwijs ook kunnen zeggen dat Willem van Oranje mijn held is. Als ik vervolgens zeg dat iedereen die hem tekent dood moet, en dat recht praat door te zeggen dat ik “geprovoceerd” werd, denkt iedereen dat ik gek ben. Kortom: hij is niet eens een klein beetje in strijd met de wet.

Opmerking: iemand wees mij erop dat velen natuurlijk niet de strafrechtelijke definitie van provoceren zullen kennen of hanteren. Dat is juist, maar de andere definitie is subjectief en vaag. Zoals mijn voorbeeld hierboven illustreert: je kunt van alles zeggen dat het je provoceert. Ik kan zeggen dat iemand met een rood T-shirt mij provoceert, omdat ik een hekel heb aan rood. Ik kan zeggen dat een hangjongere die “homo” naar mij roept mij provoceert, maar dat betekent niet dat ik een vrijbrief heb om een aanslag te plegen op die persoon, of doodsbedreigingen te sturen, of iets in die trant.

Kritiek hebben op een geloof zullen veel gelovigen opvatten als provocatie, maar niet-gelovigen zullen het juist als iets heel goeds en broodnodigs zien. Dus hoe kun je dat nou classificeren? Hoe kun je het met zekerheid in een bepaald hokje stoppen? Ik wil niet in een land leven waarin kritiek de mond gesnoerd wordt. Ik wil niet, omdat ik onderbouwde kritiek lever op de Islam, voor mijn leven moeten vrezen. Dus verdedig ik ieders recht, ook die van moslims, om vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dat moslims boos mogen worden op Wilders, maar ook dat Wilders boos mag worden op moslims. Zolang maar niemand haatzaait, discrimineert, geweld pleegt, of anderzijds de wet (tracht) te overtreden. (En daarom bekijk ik dit puur vanuit een (straf)rechtelijk oogpunt.)

Reacties op de cartoonwedstrijd

Als reactie op zijn cartoonwedstrijd ontplofte een aanzienlijke groep uit de islamitische kringen. In Pakistan kwamen hevige protesten. Grote islamitische leiders spraken doodsbedreigingen uit jegens Wilders en riepen op tot zijn dood. Vlaggen werden verbrand. Iemand zei: “geef me een atoombom en ik gooi hem op Nederland”. Men dreigde met het aanvallen van Nederlandse troepen in die gebieden, het sluiten/overvallen van de ambassade, het compleet boycotten en zwart maken van heel Nederland.

Opmerking: de grootste boosdoener was een relatief kleine, streng-islamitische partij uit Pakistan. Dat moet gezegd worden. Maar, hoe relatief klein ook, het blijft een grote groep. Ieder persoon dat een oproep tot een kleurplatenwedstrijd beantwoord met zulke extreme maatregelen is er een te veel in mijn ogen.

De politiek voelde zich eerst geroepen om te zeggen: “deze wedstrijd wordt georganiseerd door Wilders, en vertegenwoordigt niet de andere partijen of heel Nederland”. Misschien dachten ze dat het de gemoederen zou sussen. Vervolgens werd alles nog erger en werden in korte tijd verscheidene mensen opgepakt. Deze mensen hadden openlijk verklaard dat Wilders dood moest. Uiteindelijk is eentje met zekerheid gelinkt aan een plan om Wilders te vermoorden, en zodoende opgepakt. Maar de bedreigingen bleven komen. En uiteindelijk, ver voordat de wedstrijd überhaupt gehouden werd (10 November), besloot Wilders de stekker eruit te trekken.

Conclusie

Het kan een “stunt” zijn, natuurlijk. Dat hij altijd al van plan was om te laten zien wat er zou gebeuren en dan te stoppen. Maar maakt dat uit? Nee, dat maakt niet uit. Laten we namelijk de twee situaties tegenover elkaar zetten:

De Wilders-kant: nodigt internationale tekenaars uit voor een wedstrijd om een persoon te tekenen. Doet niks wat in strijd is met de wet. Roept niet op tot mensen (of zelfs hele landen/groepen) vermoorden, of bedreigen, of wat dan ook.

De andere kant: vindt blijkbaar dat je in Nederland niet mag tekenen wat je wilt. Doet vele dingen die in strijd zijn met de wet. Roept expliciet op tot bedreiging, afpersing, vermoorden, etc. Enkele gekken zijn zelfs daadkrachtig genoeg om het plan meteen in werking te stellen.

Zijn er mensen die denken dat dit normaal is? Dat dit gerechtvaardigd is? Dat dit gelijkwaardig is, en gelijk tegenover elkaar staat? Er zijn blijkbaar mensen die vinden dat ze iemand anders mogen bedreigen en/of vermoorden omdat diegene een andere mening heeft. Omdat diegene iets zegt waar zij (om wat voor reden ook) aanstoot aan nemen. En het meest gekke? Die mensen worden aan alle kanten verdedigd, en Wilders wordt uitgespuugd.

Ik heb voor de grap eens het partijplan van de PVV gelezen. Op veel punten ben ik het niet eens, en ik zou nooit PVV stemmen, of überhaupt met Wilders in dezelfde kamer willen zitten. Ik ben geen fan van Wilders. Ik ben niet bevooroordeeld. Daarom denk ik dat ik deze situatie prima kan inschatten en overdenken, en de conclusie is dat het belachelijk is en een groot onrecht. Je moet in Nederland kunnen zeggen wat je wilt en kunnen tekenen wat je wilt (zolang het niet in strijd is met de wet). Men moet niet afzien van het uiten van meningen, of uitvoeren van activiteiten, puur en alleen omdat een significante groep gekken hen dan zal bedreigen en lastigvallen tot ze opgeven. Geweld mag nooit de baas worden, en beslissingen moeten niet genomen worden op basis van “hoeveel mensen wel niet boos zijn” (of beter gezegd: “hoeveel mensen bereid zijn hiervoor iemand een doodsbedreiging te sturen”).

Opmerking: wat nou als iemand die regel niet kent? Ik wist, tot voor kort, niet dat je Mohammed niet mag afbeelden. Wat als ik ergens een keer een cartoon had gemaakt waarin hij een rol speelde, omdat ik “naïef” ervan uitging dat ik gewoon alles mag tekenen? Zou ik ook bedreigd worden? Zou dat terecht zijn? Nog interessanter: wat als iemand niet zo goed kan tekenen, en Mohammed probeert te tekenen, maar uiteindelijk lijkt het niet echt. Is dat dan ook erg? Gaat het om de intentie of het eindproduct? En, aangezien niemand dus ooit Mohammed heeft afgebeeld, weten we niet eens hoe hij eruit ziet! Dus hoe kun je nou zeker weten dat iemand Mohammed heeft getekend? Voor hetzelfde geld hou je een wedstrijd, komen er duizend cartoons binnen, die achteraf allemaal voor geen meter op Mohammed lijken. Zoveel vragen, zoveel vragen.

Maar hoe had men dan wél moeten reageren?

Ik ben een groot voorstander van kritisch zijn, overal op moeten kunnen reageren, overal een discussie over kunnen beginnen. Daarom zal ik nooit betogen om een bepaalde groep de mond te snoeren. Hoe walgelijk de uitspraken van sommige moslims ook zijn, zij maken gebruik van vrijheid van meningsuiting, net als Wilders. Maar ik erken ook de wet, waarbij men niet mag dreigen, haatzaaien, provoceren, of met daden mag reageren op woorden. Hoe erg ik iemands mening ook haat, ik zou diegene nooit iets aan willen doen, of diegene gaan pesten/lastigvallen, of oproepen dat anderen diegene iets aandoen.

Dus, wat is de gulden middenweg? Met beargumenteerde woorden reageren.

Op het moment dat Wilders zegt een cartoonwedstrijd te organiseren, en je bent het daar niet mee eens, doe je het volgende.

  • Je vraagt: wat houdt het voorstel precies in?
  • Je vraagt: waarom doe je dat?
  • De antwoorden op bovenstaande vragen probeer je compleet te begrijpen, en vervolgens goed te weerleggen.
  • Je legt (op een beschaafde manier) uit waarom jij het een slecht idee vindt. Eventueel geef je aanpassingen, of alternatieven.

Tada! De laatste stap is natuurlijk dat je jouw reactie ergens opstuurt. Je kunt het twitteren, of emailen, of op een blog posten, in een column zetten, etc. Het resultaat is dat Wilders een berg goed beargumenteerde stukken ontvangt. Hierna zijn er twee mogelijkheden:

  • Hij heroverweegt zijn plan. Misschien last hij het af, misschien verandert hij iets, misschien stuurt hij zelf een bericht de wereld in om de discussie verder te helpen/andermans punten te weerleggen.
  • Hij besluit het te negeren. Heel Nederland ziet dat hij niet voor rede vatbaar is; hij zal steun verliezen. Niemand heeft een crimineel feit gepleegd, of geweld hoeven gebruiken, of hoeven dreigen. Iedereen die zich in de discussie mengde heeft laten zien dat ze niet achter Wilders staan en dat ze dit netjes en goed beargumenteerd kunnen melden. Iedereen is beter en wijzer. (En iedereen leeft nog.)

Het is een win-win situatie. Het is heel makkelijk om Wilders uit te schelden, of te zeggen dat hij niet voor rede vatbaar is. Maar daar help je helemaal niemand mee. Als je dat claimt, moet je het ook bewijzen, en vooral laten zien dat je zelf wél klaar staat voor een open en vrije discussie.

Let op: dit hele plan valt in duigen wanneer een significante groep zich hier niet aan houdt. Zelfs als 90% op beschaafde manier reageert, de 10% die aanslagen gaat plannen zorgt dat Wilders alsnog geen fatsoenlijke discussie aan kan (of wil) gaan. Je doet niet alleen jezelf tekort als je niet beschaafd en rationeel op iets reageert, je doet de hele samenleving tekort. Daarom is het zo ongelofelijk belangrijk voor het functioneren van een samenleving dat iedereen zijn vrijheid van meningsuiting gebruikt, en niet almaar overgaat tot dreigementen, geweld en persoonlijke aanvallen.

De Tweets

Hieronder een greep uit de eerste lading tweets die gepost zijn vlak nadat Wilders zijn terugtrekking bekend maakte. (Ja, ik schrijf deze post om half twee ’s nachts.) De tweets bestaan uit twee stromingen: de positieve kant (samengevat door iets als: “begrijpelijk en verstandig dat je terugtrekt, maar belachelijk dat de islam wint”) en de negatieve kant (samengevat met iets als: “Wilders moet dood/is dom/speelt slachtoffer”). Ik denk dat bijna de helft van de reacties het woord “moedig” bevatten, en de andere helft het woord “laf” of “lafaard”.

Waarom gaan we tweets lezen? In het stuk hierboven heb ik vanuit de kern geredeneerd, in plaats van een argument-tegenargument structuur. Ik weet dat veel mensen liever dat laatste hebben, dus zullen hier een hoop tegenargumenten voorbij komen, plus wat ik ervan denk.

(Wat is het verschil? Hierboven heb ik geprobeerd de kern van het probleem te vinden. Wat ik heb geschreven is waar, ongeacht de invalshoek die je hebt, of de details die je meeneemt, of meningen over de situatie. Dit vind ik fijn. Het helpt met het structureren van een logische, onherroepelijke gedachtegang van A tot Z. Maar sommige mensen zijn wat agressiever in hun denkwijze en zullen dus niet tot de kern willen komen, maar gewoon één voor één tegenargumenten willen geven, of argumenten willen weerleggen. Ik haat dat, want uiteindelijk krijg je altijd een welles-nietes-discussie die nergens heen leidt. Maar ach, ik moet mensen geven wat ze willen.)

Tweet 1: Geert Wilders,, zal je betalen in je leven, en ook zul je dood zijn als als een boos hondje, het is ons recht om te protesteren tegen je schandelijke daad, als je voor mij staat zal ik je meer doden dan 1000000000 tims

Wat? Hij zegt dat het zijn recht is om te protesteren (waar hij gelijk in heeft), om dat te omringen met drie doodsbedreigingen (wat niet mag en daar haaks op staat). Even voor de duidelijkheid: doodsbedreigingen ≠ protesteren. De persoon die dit zegt is 1000000000 maal erger en meer in overtreding dan Wilders. (Overigens kan ik niet anders dan lachen over “boos hondje”. Die uitdrukking heb ik nog nooit gehoord.)

Dit doet me overigens altijd denken aan het verhaal van een cabaretier (ik kan zo snel niet meer vinden wie). Die had op een vmbo-school een optreden gedaan waarbij hij een grap had over de Islam. Na afloop kwamen drie mensen naar hem toe om te zeggen hoe verschrikkelijk hij was. Eén van die mensen zei: “Islam is een religie van vrede. Als je nog één keer een grap maakt over de Islam, ram ik je in elkaar.” Die jongen zag zelf denk ik niet de ironie van die uitspraak.

Tweet 2: Pig Wilders

Tweet 3: Schaam je Geert

Top. Bedankt voor de constructieve feedback. Nee, dit zal hem wel doen heroverwegen. Dit vermindert de kloof en de polarisatie en de wederzijdse haat. Top.

Tweet 4: Word wakker NL , wat is zijn bijdrage aan NL ? Behalve haat zaaien en men tegen elkaar op zetten . Waar hij steeds over klaagt is niet ééns 1% van de moslim gemeenschap . Islam is niet wat hij verkondigt , Islam is vrede

Zijn bijdrage aan Nederland is een politieke partij die op volledig democratische wijze inmiddels de tweede grootste is geworden. Haat zaaien doet hij niet. Mensen tegen elkaar opzetten ook niet. (Zoals hierboven behandeld.)

Waar hij over klaagt is véél meer dan 1% van de moslimgemeenschap. Toegegeven, Wilders heeft enkele uitkomsten niet compleet nauwkeurig neergezet, maar evenzo zijn tegenhangers.

Hier een greep uit mogelijke bronnen:

Afhankelijk van waar je precies op focust, komen de percentages altijd een stuk hoger uit. Bijvoorbeeld: 70% vindt de Koranregels belangrijker dan Nederlandse wetten. Een iets hoger percentage vindt dat er maar één islamitische leer is, één “echte moslim”. Zo’n 55% wil terug naar de wortels van de Islam, waarmee doorgaans het kalifaat wordt bedoeld, of leven zoals de profeet Mohammed. Veel meer dan 1% hangt op z’n minst een deel van de ideologie aan binnen de Islam.

(Een andere goede discussie over de hoeveelheid fundamentalistische of radicale moslims vond ik op Quora. Wederom, men spreekt elkaar hier en daar tegen, maar in het algemeen komt men op een veel hoger percentage uit. Lees de eerste 5 a 10 posts om een heel goed beeld te krijgen.)

Bovendien, moslims zijn een grote groep, en de snelst groeiende groep, dus als het 1% was zou het nog steeds heel veel mensen beslaan. En dat is het probleem: de vreedzame meerderheid maakt niet uit. Zelfs al zou 0,0005% van de moslims radicaal zijn, dat betekent nog steeds een aanzienlijke groep die bereid is aanslagen te plegen, de Nederlandse wetten uit principe te verwerpen, etc. In Amerika is de meerderheid van moslims vreedzaam, maar dat weerhield 19 mannen er niet van om vliegtuigen in de Twin Towers te vliegen. Het overgrote deel van Duitsland steunde Hitler niet, en wilde geen oorlog, maar een groepje “radicalen” (oftewel: fascisten) was genoeg om het tij te doen keren.

Opmerking: iemand wees mij erop dat de vreedzame meerderheid wél uitmaakt. Het laat namelijk zien dat je het geloof kan aanhangen zonder al die nare dingen, zonder die ideologische kant. Ik twijfel daarover. Je hebt namelijk maar één iemand nodig om aan te tonen dat het kan, en het feit dat je aantoont dat het kan, betekent niet dat de situatie zal verbeteren en steeds meer moslims gematigd zullen worden. Hoe groot de vreedzame meerderheid ook is, de laatste jaren is er zelfs een groei binnen het aantal fundamentalistische moslims.

Wilders heeft kritiek op de ideologie binnen de Islam. Als extensie daarvan heeft hij kritiek op iedereen die deze aanhangt. Wilders heeft nooit een filmpje gemaakt met “alle moslims zijn slecht” of “alle moslims het land uit”. Hij maakt filmpjes over de wreedheid van de Islam, het geloof. En daar valt niks op af te dingen: wie naar de teksten van de Islam kijkt, vindt meer dan genoeg voorbeelden van wreedheid en onwettelijke verzen.

Bovendien is het knap dat één persoon op Twitter blijkbaar de wijsheid in pacht heeft om te zeggen dat zijn versie van de Islam de “echte versie” is. Hoe weet hij dat zeker? Kwam Allah persoonlijk langs om dat uit te leggen? Hoe kan hij zeggen dat Islam vrede is, als elke dag opnieuw zoveel mensen uit naam van de Islam moorden? Hoe kan hij dat zeggen als letterlijk de dagen ervoor mensen uit naam van de Islam Wilders hebben bedreigd en geprobeerd te vermoorden? Hij moet wel met een behoorlijk sterk argument komen als hij dat wil onderbouwen.

Tweet 5: Dit is absoluut een provocatie en een haatmisdaad. Het Westen is in strijd met zijn eigen waarden en geeft premiums aan dergelijke nazi-klootzakken. Eervolle mensen respecteren het geloof van andere mensen. Maar je bent geen mens, je bent je dier!

Nope, dat is het dus niet. Het feit dat veel mensen het een provocatie noemen betekent niet dat het zo is. Die vinden het slechts een provocatie omdat zij besloten hebben om het dat te vinden. Zelfs een aanzienlijke groep moslims heeft de laatste dagen geuit dat ze het onzin vinden, en dat anderen best Mohammed mogen tekenen. Mijn voorbeeld van net (met het tekenen van Willem van Oranje) houdt stand.

Het is dus niet in strijd met eigen waarden. Het is juist een toonbeeld van het ophouden van waarden; namelijk, de vrijheid van meningsuiting. Wilders is geen nazi. Mensen vinden het inmiddels leuk om dat woord in het rond te strooien, zonder dat ze überhaupt een goed begrip hebben van wat fascisme inhoudt. Ik zal binnenkort wel iets schrijven over wat fascisme precies betekent, en hoe de PVV daar ver vanaf staat, terwijl de ideologie binnen de Islam daar bijzonder dichtbij staat.

Inderdaad, eervolle mensen respecteren het geloof van andere mensen, mits dit niet in strijd is met de wet (zo staat het ook in de wet). Dus waarom zijn zoveel moslims bezig met Wilders uitschelden voor kutjood? Waar is dat respect ineens heen? En, als we godsdienst hierbuiten laten, kun je geloof ook opvatten als een “stelsel van meningen en overtuigingen”. Eervolle mensen respecteren ook de overtuigingen van Wilders. Dus waar is dat respect ineens heen? Eervolle mensen schelden andere mensen ook niet uit voor dieren. (Hoewel, mensen zijn technisch gezien gewoon dieren, dus ik weet niet precies waar deze beschuldiging heen ging. Ik had eerder verwacht dat hij iets zou zeggen als “je bent geen mens, je bent een beest!” of “je bent een zwijn!”)

Tweet 6: Had je dat nu niet eerder kunnen bedenken? U bent het levende bewijs dat politici geen enkele visie hebben #domdomdom

Wat? Het hele punt is om te laten zien hoe ver we onze vrijheid van meningsuiting door godsdienst hebben laten inperken. Ja, hij had voorspeld dat er terugslag zou komen. Maar juist die terugslag is zijn punt: die is buitenproportioneel. (En hij zal ook niet zo’n enorme terugslag hebben verwacht.) Als er iemand is met een visie, dan is het Wilders, want hij houdt al vijftien jaar aan hetzelfde standpunt vast :p

Tweet 7: XX hou ff je muil meid? natuurlijk kan geertje dit niet maken dat weet je best. maar mogooltjes zoals jij stemmen op deze nazi overblijfsel. XX harfiyen katiliyorum sana.. XX ga ff je haren blonderen zielige jood.

(Hier staat XX voor een bepaalde gebruikersnaam op Twitter. Dit was namelijk een reactie op meerdere mensen.) Ik weet niet eens meer wat ik hiermee moet. Hij is geen nazi. Waarom altijd die persoonlijke aanvallen? Het is mongooltjes, met een “n” ertussen. Hij kan het wel maken, en dat weet je best. En ik haat het als mensen in een discussie ineens een andere taal gaan gebruiken waardoor men het niet meer geheel kan volgen. Is een beetje alsof je in een groep met anderen gaat fluisteren, terwijl je naar iemand wijst en lacht.

Overigens: dit is waarom ik nooit Twitter neem.

Tweet 8: ‘Geen enkel argument rechtvaardigt een terroristische daad. Wie echter naar het circus gaat en moedwillig het hek van de hongerige leeuwen openzet, moet niet raar opkijken als die beesten uit hun kooi springen en wild om zich heen beginnen te bijten.’

Interessant. Helemaal waar, maar “het hok van de leeuwen openzetten” is een vage vergelijking. Ik denk namelijk dat er nog wat stappen tussen zitten. Je kunt de leeuwen met een stok prikken. Je kunt voor hun kooi gaan dansen. Je kunt een lap vlees voor hun neus hangen, maar nét niet dichtbij genoeg dat ze het kunnen pakken. Je kunt tegen de leeuwen gaan schreeuwen. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen, die anderen als provocerend/beledigend/vervelend zouden markeren, waar je nog lang niet het hok openzet. (Je bent heel dom als je de leeuwen loslaat terwijl je zelf nog in de buurt bent. Niemand zou dat doen.)

En als we deze vergelijking verder trekken, dan zou ik “oproepen tot het tekenen van een persoon die een groep mensen als heilig hebben aangetekend” gelijkstellen aan “zelf een tafel voor het hok zetten, en uitvoerig gaan eten, terwijl de leeuwen al een paar uur niks meer hebben gehad”. Niet het openzetten van het hok.

Overigens wel interessant: “geen enkel argument rechtvaardigt een terroristische daad”. De Islam wordt gebruikt als argument. De persoon in kwestie erkent dat dit dus geen geldig argument is. Waarom is het dan wel een geldig argument in deze kwestie?

Tweet 9: Slachtoffertje spelen van je zelfgekozen provocatie. Triestbak.

Nee. Gewoon nee. Hij speelt geen slachtoffer. (Hij is niet degene die vlaggen van Islamitische landen verbrandt en zegt dat alle moslims zo verschrikkelijk zijn en dat we hen moeten boycotten.) En provocatie is het dus ook niet. Triestbak is wel een leuk woord.

Tweet 10Wat een flauwekul. Bij het organiseren van deze zinloze en onnodig kwetsende wedstrijd wist iedereen hoe er op gereageerd zou worden. Dit is pure uitlokking om vervolgens weer de Islam de schuld te geven en weg te kunnen zetten als terreur. Makkelijk scoren over de rug van andere

(… iemand reageert dat we juist trots moeten zijn op Wilders …)

Hou toch op zeg. Iemand die zonder enige reden constant een bevolkingsgroep belachelijk maakt en hun geloof en geen ander programmapunt heeft? Nee daar ben ik niet trots op, vind ik eerder zielig. Laat de man eens wat nuttigs gaan doen in plaats van Moslims belachelijk maken.

Wederom: de wedstrijd heeft een reden, het is alleen kwetsend omdat sommigen (zonder geldige reden of onderbouwing) dat besloten hebben. Hij wist hoe er gereageerd zou worden. Dat maakt de reactie nog niet “normaal” of “rechtvaardig”. Wat er gebeurt is daadwerkelijk terreur, het is niet “wegzetten als terreur”. Hij scoort niet makkelijk over de rug van anderen. Als hij makkelijk wilde scoren zou hij niet al vijftien jaar beveiliging nodig hebben en geen leven over hebben. Makkelijk scoren is wat sommige andere partijen doen: constant Wilders uitschelden voor fascist, ondanks dat hij op sommige punten gewoon gelijk heeft, en daarmee laten zien dat ze oh zo goed en oh zo moreel juist zijn.

Hij maakt geen bevolkingsgroep belachelijk: hij bekritiseert en waarschuwt voor de Islam. Je kunt zelfs zeggen dat hij geen geloof belachelijk maakt, maar de ideologie van de Islam. Hij heeft vele andere programmapunten, allemaal veel minder groots, vernieuwend, of belangrijk. Dit is zijn speerpunt. En, afgaande van de reactie op zijn cartoonwedstrijd, is er geen reden om aan te nemen dat hij geen gelijk heeft of dat het punt niet actueel en relevant is.

En als laatste, de tweet die mijn sentiment compleet en perfect samenvat:

De winnende tweet:  Man man man. Een volwassen man die een kleurplaatwedstrijd wil houden om te beledigen en volwassen kinderen die boos worden om een kleurplaat. Als het niet zo triest was, zou ik er om moeten lachen.

Zo, dat was mijn mededeling. Hopelijk zal men in de toekomst een discussie voeren, in plaats van dingen zo uit de hand te laten lopen.

Er zijn (nog) geen reacties.

Geef een reactie