Omdat je nooit weet wanneer je het nodig gaat hebben

Kerk van het Vliegende Spaghettimonster

Maak je borst maar nat, want dit artikel wordt een hilarisch én tenenkrommend avontuur. Hier en daar zal zelfs wat harde waarheid worden uitgedeeld. Ben je er klaar voor? Je liegt, niemand is klaar voor …

De Kerk van het Vliegende Spaghettimonster!

Deze godsdienst werd in 2005 opgericht door Bobby, een 24-jarige natuurkunde student uit Amerika. Het was een reactie op de wet die middelbare scholen verplichtte om de schepping te onderwijzen als één van de mogelijke theorieën over de ontwikkeling van onze aarde (naast evolutieleer).

Wat was de motivatie? “Het is belangrijk dat kinderen verschillende perspectieven meekrijgen.”

Bobby beweerde dat scholen dan óók de schepping uit zijn geloof moesten onderwijzen. Namelijk, dat het vliegende spaghettimonster alles heeft gemaakt. Kinderen moeten immers verschillende perspectieven meekrijgen.

De hele brief was satirisch. Het hele geloof was bedoeld als parodie … totdat het ineens volgers kreeg.

De reactie

Mensen reageerden positief. Hij liet met deze parodiegodsdienst precies het probleem van godsdiensten zien. Waarom kregen andere godsdiensten wettelijke voordeeltjes en uitzonderingen, en zij niet?

Hij zette door en beweerde dat men, om hun geloof te uiten, een vergiet als hoofddeksel moest dragen. Bij officiële gelegenheden moest een piratenpak aangetrokken worden. (Het hele geloof heeft een grote focus op spaghetti, eten in het algemeen, en piraten.)

Hij bedacht acht “liever-nietjes”, als reactie op de tien geboden. (Waarom acht? Nou, de eerste piraat Mosey had eerst tien geboden, maar hij liet er twee kapot vallen. Obviously.) Deze liever-nietjes zijn ook los en humoristisch geschreven, maar weten gek genoeg betere regels vast te stellen dan de tien geboden.

Men wilde met vergiet op het hoofd op de pasfoto. Dat mocht niet: het was geen geregistreerd geloof. Dus het werd geregistreerd.

Het mocht nog steeds niet. Slechts eenmaal heeft iemand met vergiet een pasfoto mogen maken. (En daar waren alle ambtenaren later boos over.) Verzoeken om, bijvoorbeeld, in piratenpak te promoveren zijn allemaal afgewezen.

Maar, moslims mogen wel met hoofddoek op de pasfoto? En joden met een keppeltje? En beide mogen in hun religieuze outfit officiële gelegenheden aandoen?

Precies. Wat een onrecht! Schande! De kerk van het vliegende spaghettimonster heeft wereldwijd meer dan 10 miljoen leden!

Inmiddels zijn er zelfs officiële waarschuwingen uitgegaan om vergietverzoeken voor een pasfoto altijd direct af te wijzen.

Enkele rechtszaken werden gevoerd; ze werden allemaal verloren. Op welke gronde? “Er is niet genoeg bewezen dat het een serieuze religie is, noch dat <de persoon in kwestie> deze serieus aanhangt.”

Huh? Sinds wanneer zitten daar voorwaarden aan? Is religie niet zeg maar … gebaseerd op geloof, wat niet te bewijzen of kwantificeren is? Ik wist niet dat er blijkbaar voorwaarden zijn die bepalen of iets wettelijk gezien als geloof wordt beschouwd. Je registreren of vele volgers hebben is, schijnbaar, niet voldoende. Wat zijn die voorwaarden dan?

De voorwaarden van religie

De meeste landen gebruiken een lijstje van punten waaraan een geloofssysteem moet voldoen voordat het “echt” een religie is. Deze zijn afgeleid van de universele rechten van de mens. (Ik vertaal ze nu vanuit het Engels.)

 • Men moet het geloof echt geloven en uitvoeren.
 • Het moet een geloof zijn, niet een mening of perspectief op basis van (huidige) informatie.
  • Bijvoorbeeld: vaccinaties zorgen voor autisme is een mening, geen geloof. Evenzo is bewezen informatie, zoals het bestaan van zwaartekracht, geen geloof.
 • Het moet een redelijke hoeveelheid samenhang, serieusheid en belangrijkheid bevatten. (Daarachter staat een opmerking dat dit eigenlijk niet te toetsen is; in ieder geval niet door ambtenaren.)
 • Het moet respect waardig zijn in een democratische samenleving. Het moet compatibel zijn met menselijke waardigheid en mag niet in strijd zijn met de fundamentele rechten van anderen.
  • Bijvoorbeeld: een geloof dat anderen marteling of onmenselijke straffen laat ondervinden krijgt geen bescherming als “echt” geloof.
 • Een filosofisch geloof hoeft niet met anderen gedeeld te zijn, hoewel het wel een soortgelijke status en samenhang moet hebben als een religieus geloof.
 • Een “one-off” geloof, oftewel een geloof dat niet het geheel van iemands leven betreft/bepaald, kan ook beschermd worden.
  • Bijvoorbeeld: vegetariër zijn.
 • Het geloof hoeft niet een volledig gerealiseerd systeem van gedachten en opvattingen te betreffen of indiceren. (Met als soort van uitleg: het hoeft niet te eindigen op “-isme”)

Oké … klinkt redelijk? Ho, maar wacht eens even, hoe kan het in vredesnaam dat het Christendom en Islam als beschermde godsdienst worden gezien? Beide heilige teksten bevatten tegenspraken en een gebrek aan samenhang op vele punten. Beide heilige teksten roepen op tot marteling, geweld, onmenselijke straffen/behandeling, minderwaardigheid van vrouwen en homoseksuelen, et cetera.

Natuurlijk, veel mensen houden zich daar niet aan. Zij volgen compleet hun eigen interpretatie. Maar dat verandert niet wat de letterlijke tekst, die het geloof definieert, omvat. En dat is waar de rechters op letten.

Het argument om het vergiet te verbieden (voor aanhangers van het vliegende spaghettimonster) is dat het “niet in de heilige tekst, noch de liever-nietjes, wordt voorgeschreven”. De rechter gaat hier uit van de letterlijke tekst. Maar, wie de Koran letterlijk leest, ziet dat daar ook geen burka’s of hoofddoeken worden voorgeschreven. Er staat slechts iets vaags als “vrouwen, bedek je lichaam om kuisheid te bewaren”, gevolgd door iets van “draag een sluier” (maar hier verschillen de meningen over). En als we nog meer tot de kern gaan, en de 5 pilaren van de Islam bekijken, staat daar al helemaal niks daarover.

Oftewel, de regels zijn zinloos. Rechtbanken houden zich niet aan hun eigen regels, noch zijn ze in staat om die regels te toetsen.

Hoe kan een rechter bepalen of een geloof een “redelijke hoeveelheid samenhang en belangrijkheid” bevat? En hoe kan een rechter bepalen of iemand het geloof “echt belijdt”?

In één van de rechtszaken zei de rechter dat de persoon in kwestie enkele vragen over zijn geloof niet zonder hulp kon beantwoorden. Daaruit concludeerde hij dat het geloof niet serieus bedoeld was. (Het hele geloof is een parodie, dus niemand neemt het serieus, maar toch, men wil juist de hypocrisie laten zien.)

Een van die vragen was: “Waarom zijn piraten heilig? Wat is precies de rol van piraten en waarom?”

Als je een andere gelovige vraagt waarom Jezus de profeet was en waarom, dan gaat hij daar denk ik ook geen antwoord op weten, hoe goed hij ook in het geloof zit. (“Eh … ja … God was zo van iene miene mutte, tien pond grutte, tien pond kaas, iene miene mutte is de baas – JA JEZUS IS DE PROFEET!”)

Opmerking: de Islam kent Jezus ook als profeet, maar niet “de” profeet. Het is een van de velen in een lijn van profeten. Mohammed was de laatste profeet, volgens hen.

Wat is dan wel de definitie van religie?

Eigenlijk wil ik hier een onderscheid maken tussen godsdienst en geloof.

Godsdienst gaat over een systeem waarbij je gelooft in een God, en je onderwerpt aan die God. (Voorbeelden zijn natuurlijk Christendom, Jodendom en Islam.)

Geloof gaat simpelweg over dat je gelooft in een bepaald systeem, maar daarbij hoeft geen God te zijn betrokken. (Een voorbeeld van een goddeloos geloof is het Boeddhisme.)

Als je precieze definities zoekt, krijg je doorgaans dit als resultaat:

Godsdienst =

 • Jezelf in dienst stellen en vereren van een God of het bovennatuurlijke.
 • Toewijding tot een religieuze geloofsovertuiging.
 • Een persoonlijke verzameling, of geïnstitutionaliseerd systeem, van religieuze opvattingen, overtuigingen en praktijken.
 • Een beweging, principe, of systeem van overtuigingen dat vanuit toewijding en geloof wordt vastgehouden.

Geloof/Overtuiging = 

 • Een persoonlijke verzameling, of geïnstitutionaliseerd systeem, van religieuze opvattingen, overtuigingen en praktijken.
 • Overtuiging dat iets waar is, echt is, bestaat, of het beste is.
 • Systeem van overtuigingen, rituelen, voorschriften, etc. (onafhankelijk of God erbij betrokken is)

Hierin kan ik me op zich wel vinden. Uiteindelijk komt het hierop neer:

Geloof heeft betrekking op een systeem van opvattingen en voorschriften. (Dus niet één of twee losse aannames, bijvoorbeeld.) Daarnaast is het belangrijk dat deze opvattingen niet bewezen zijn of kunnen worden, en dus worden gedragen vanuit geloof; het geloof dat het de enige echte waarheid is.

Hieruit geredeneerd is de kerk van het vliegende spaghettimonster wel degelijk een religie. Het bestaat uit opvattingen (zoals: het hele verhaal van de schepping via het spaghettimonster) evenals voorschriften (zoals: draag een vergiet op je hoofd). Deze zijn niet bewezen, of überhaupt niet te bewijzen, en worden dus puur vanuit geloof en overtuiging gehouden. Bovendien zijn deze samenhangend en met elkaar verweven in een systeem, welke wordt aangehangen door een grote groep gelovigen.

Wat moeten ze nog meer doen om als echte religie worden beschouwd?

Of zou het misschien kunnen … dat men doorheeft hoe bizar de hele situatie is? Dat het absurd is om uitzonderingsposities te geven aan onbewezen (of simpelweg kwade) overtuigingen? En dat men met complete willekeur omspringt met de definities en wettelijke implicaties? Dat men doorheeft dat de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster nergens op slaat, maar niet fatsoenlijk kan uitleggen waarom het anders is dan andere religies, en dus niet als zodanig beschouwd kan worden?

Conclusie

Ten eerste: verdiep je eens in het spaghettimonster. (Of nouja, het geloof eromheen. De officiële naam is het pastafarisme.) Het is grappig, het is interessant, en mensen bedenken leuke dingen. Bovendien komen er grappige én interessante rechtszaken uit.

Uiteindelijk hoop ik dat het zó groot wordt dat men er niet meer omheen kan. Dan gebeurt er namelijk één van twee dingen:

 • Men ziet dat de situatie onhoudbaar is en wordt strenger/kritischer t.o.v. religies.
 • Men accepteert het geloof en we zien ineens mensen met vergiet en apenpak verschijnen.

Beide vind ik prima.

Of ik ook geloof in het pastafarisme? Nee nee. Nee nee nee. Ik doe al een jaar intensief onderzoek naar godsdiensten en ik word er echt gek van. Zoveel onrecht, zoveel onzin, zoveel geweld, zoveel haat, zoveel verschrikkelijke uitspraken en praktijken, allemaal uit naam van godsdienst. Allemaal toegestaan, beschermd, zelfs aangemoedigd of bekostigd door de regering die almaar de vrijheid van godsdienst en verbod op discriminatie aanwijst.

Mijn idee

Maar, op mijn reet zitten en artikelen schrijven op een blog gaat natuurlijk ook niet helpen.

Ik overweeg al een tijdje om ook een parodiegodsdienst te beginnen, maar dan wel op een nuttigere manier dan het pastafarisme. In plaats van dat ik het over-the-top belachelijk maak, wil ik het anders doen. Ik wil het serieus doen. Ik denk erover een “heilig boek” te schrijven dat eventueel ook leesbaar is voor kinderen. Dit zal inclusief tekeningen zijn, en interessante verhalen over het ontstaan van sommige regels of praktijken in onze wereld.

Het wordt eigenlijk een leerzaam verhaal over hoe je een goed mens kan worden, maar dan verpakt als “onschuldige” heilige tekst en leuke historische verhalen.

De eerste regel van dit heilige boek? Bij alles wat je hier leest moet je kritische vragen stellen. 

In de kantlijn zal ik ruimte openlaten, waarbij ik vermeld: als je ergens vragen over hebt, of iets klopt niet, of je ziet iets op een andere manier – schrijf het in de kantlijn!

Vervolgens zal het hele boek mijn principes bevatten, die ik al vanaf mijn 11e bijhoudt en constant bijschaaf. Om te zorgen dat ik niet in dezelfde valkuil trap als andere religies, wordt alles vrijblijvend, zorg ik dat niks elkaar tegenspreekt, en zorg ik zeker dat geen enkele mensenrechten worden geschonden.

Vers 2: God kwam naar de aarde en zei: ‘Henk, gij zijt mijn boodschapper. Breng deze boodschap naar de mensen. Degene die als eerste mijn bestaan weet te bewijzen, die wint de hoofdprijs.’ Waarop Henk zei: ‘Oh heer, wat is de hoofdprijs?’ En God zei: ‘Een fidget spinner.’

Vers 32: gij zult kleding dragen die gij fijn vindt zitten, en waarin gij zich zelfverzekerd en knap voelt. Onze grote Heer heeft alle kleuren en kledingstukken gelijk geschapen; mannen hoeven roze niet te vrezen, noch vrouwen broeken te verachten.

Vers 44: en gij zult opstaan en spreken, wanneer gij onrecht ziet gebeuren. Gij zult een broeder niet laten mishandelen, een zuster niet laten betasten, een moeder niet laten vallen, en een vader niet laten chanteren. Oh ja, help vreemdelingen ook maar.

Vers 68: en gij zult nooit liegen tegen uzelf. Na leugens van eigen tongen zal de duivel zijn binnengedrongen.

Vers 77: gij zult geen scheldwoorden schreeuwen als u bijna wordt aangereden terwijl u zelf het rode stoplicht heeft genegeerd. Eigen schuld, dikke bult.

Ik vind het nu al leuk.

UPDATE: Toevallig net weer iemand afgewezen die een vergiet wilde dragen op de pasfoto: https://nos.nl/artikel/2246169-pastafarisme-geen-serieuze-godsdienst-dus-pasfoto-met-vergiet-mag-niet.html

Er zijn (nog) geen reacties.

Geef een reactie