Omdat je nooit weet wanneer je het nodig gaat hebben

Kijk, mijner kinder

Kijk, mijner kinder
een politicus wand’lt aldaar
zijner tas in hand
zijner hand in zak
neeme problemen waar
met grootsch gemak

Kijk, mijner kinder
politici wand’len daarheen
hunner arm om arm
hunner oog in oog
zij vergeete meteen
dat ieder loog

Kijk, mijner kinder
politici spreeke elkaar
vuil woord na woord
vuile blik na blik
gene oplossing klaar
maar die hele land stik

Kijk, mijner kinder
politici jakk’ren naar bed
zij denke zij gewonnen
zij denke zij geen fout
generlei heeft opgelet
poetse slechts vuil tot goud

Kijk, mijner kinder
politici wakk’ren het vuur
de een spreeke vals
de een kleede raar
maar met ieder uur
verlieze zij elkaar

Kijk, mijner kinder
politici helpe niet
zij zeure over wissewas
zij klaage over niemendal
waar het echte leed geschiedt
gener politicus die spreeke zal

Er zijn (nog) geen reacties.

Geef een reactie